คงทองโฆษณา

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ร้านป้ายบางใหญ่ 

รับทำป้ายตู้ไฟ  ป้ายกล่องไฟ ป้ายตัวอักษร  รวมถึงงานพิมพ์

งานพิมพ์ inkjet ไวนิล และสติ๊กเกอร์ รวมทั้งติดตั้งทุกรูปแบบ

สื่อโฆษณา billboard ให้เช่าทั่วประเทศ 

Untitled-3

About us

กลุ่มบริษัทคงทอง เริ่มต้นขึ้นจากการก่อตั้ง ร้านป้ายบางใหญ่ หสม. คงทองโฆษณาขึ้นในปี พ.ศ. 2526 โดยมีธุรกิจหลักคือการให้บริการจัดทำป้ายทุกประเภท ได้แก่ ป้ายโฆษณา ป้ายตกแต่ง ป้ายไฟนีออนไลท์ และอื่นๆ รวมไปถึงการให้บริการสื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ให้เช่า (Billboard) ทั่วประเทศ