คงทองโฆษณา

  1. ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทรับทำป้ายตู้ไฟ  ป้ายกล่องไฟ ป้ายตัวอักษร  รวมถึงงานพิมพ์
  2. งานพิมพ์ inkjet ไวนิล และสติ๊กเกอร์ รวมทั้งติดตั้งทุกรูปแบบ
  3. สื่อโฆษณา billboard ให้เช่าทั่วประเทศ

About us

กลุ่มบริษัทคงทอง เริ่มต้นขึ้นจากการก่อตั้ง หสม. คงทองโฆษณาขึ้นในปี พ.ศ. 2526 โดยมีธุรกิจหลักคือการให้บริการจัดทำป้ายทุกประเภท ได้แก่ ป้ายโฆษณา ป้ายตกแต่ง ป้ายไฟนีออนไลท์ และอื่นๆ รวมไปถึงการให้บริการสื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ให้เช่า (Billboard)ทั่วประเทศ