ประวัติ

กลุ่มบริษัทคงทอง เริ่มต้นขึ้นจากการก่อตั้ง หสม. คงทองโฆษณาขึ้นในปี พ.ศ. 2526 โดยมีธุรกิจหลักคือการให้บริการจัดทำป้ายทุกประเภท ได้แก่ ป้ายโฆษณา ป้ายตกแต่ง ป้ายไฟนีออนไลท์ และอื่นๆ รวมไปถึงการให้บริการสื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ให้เช่า (Billboard)ทั่วประเทศ

ต่อมาในปีพ.ศ. 2544  บริษัท ทีเอสเอส อิงค์เจ็ท ไซน์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้น พร้อมกับการนำเทคโนโลยีการพิมพ์อิงค์เจ็ทที่มีความรวดเร็วและคุณภาพสูงมาใช้  ด้วยกำลังการผลิตที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้านสามารถรองรับงานได้ทั้งงาน Indoor  และ Outdoorในรูปแบบที่หลากหลายตรงตามความต้องการ

และเพื่อรองรับสื่อโฆษณาที่กำลังขยายตัวจากเมืองหลวงสู่เมืองใหญ่ตามภูมิภาคต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ   บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย จำกัด (I.O.M.) จึงถูกก่อตั้งขึ้น พ.ศ. 2547 เพื่อจัดทำโครงการป้ายโฆษณาให้เช่าทั่วบริเวณ บางแสน-พัทยา โดยเฉพาะในจุดที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยว

นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทคงทองยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการประเภทต่างๆให้กับลูกค้าในรูปแบบการจัด
กิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย

จากความไว้วางใจ อันเป็นแรงผลักดันในการสรรค์สร้างงานคุณภาพ ทำให้วันนี้ กลุ่มบริษัทคงทองไม่หยุดที่จะพัฒนาและก้าวย่างสู่อนาคตอย่างมืออาชีพ ภายใต้ปรัชญาการทำงานที่ว่า “เราจะสรรค์สร้างทุกจิตนาการด้วยประสบการณ์ของเรา”