วิสัยทัศน์

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทคงทอง ซึ่งมีทีมงานที่เพียบพร้อมและมีประสบการณ์กว่า 100 คน ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา เรามีแผนที่จะพัฒนาองค์กรของเราให้มีมาตรฐานการบริการในระดับสูงของธุรกิจการโฆษณา โดยเราตั้งมั่นไว้ว่า “เราจะสร้างสรรค์ทุกจินตนาการด้วยประสบการณ์ของเรา” แต่ก่อนที่จะได้ถึงจุดนั้นเราต้องให้ความสำคัญในปัจจัยหลายๆด้าน ของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพก่อน โดยที่เราไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นความสำคัญเพียงแค่การผลิตสินค้าและการให้บริการที่ดีเท่านั้น แต่กลุ่มบริษัทคงทองของเรายังให้ความสำคัญเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้การทำงานได้คุณภาพสูงสุด เราจึงฝึกฝนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและมอบหมายงานที่เหมาะสมกับพนักงาน ในตำแหน่งต่างๆ อย่างลงตัวภายใต้ แนวคิดที่ว่า “งานที่เหมาะสมกับศักยภาพของพนักงาน” ไม่เพียงแต่การเน้นความสำคัญของบุคลากรที่มีคุณภาพเท่านั้น กลุ่มบริษัทคงทองยังให้ความสำคัญในเรื่อง เทคโนโลยีการผลิต โดยมุ่งเน้นในการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อการสร้างสรรค์งานที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตามความต้องการของลูกค้า นอกเหนือจากเรื่องการบริหารงานภายในองค์กร แล้วนั้น กลุ่มบริษัทคงทอง ยังเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคม เราจึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยเรื่องสังคมในด้านต่างๆ อีกด้วย ทั้งหมดนี้คือหลักการที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กรเพราะ “เราให้ความใส่ใจกับทุกปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยรวมอยู่เสมอมา”